• ขออภัย! คุณไม่ได้อยู่ในพื้นที่บริการของ Doonung.com ค่ะ
  ให้บริการเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น
  Sorry! You are not in the service area of Doonung.com,
  only available in Thailand.
  Tel.02-100-7007


Masseuse II

Entrepreneur Madison Dane is running a very successful VIP call-girl service behind a massage-parlor front. Things are going well until one of her girls overhears her client, a high-ranking senator with connections to some ruthless organizations

 • Date Publish : 27 Jun 2013
 • Categories : อีโรติก
 • Director : Fred Olen Ray
 • Actor : Gabriella Hall, Robert Donovan
 • Rate : หนังเรื่องนี้ไม่อนุญาตให้ เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าชม เพราะภาพยนตร์มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น

รายการที่เกี่ยวข้อง