• ขออภัย! คุณไม่ได้อยู่ในพื้นที่บริการของ Doonung.com ค่ะ
    ให้บริการเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น
    Sorry! You are not in the service area of Doonung.com,
    only available in Thailand.
    Tel.02-100-7007


Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย ดาบทะลุคนไฟ

ปี ค.ศ. 690 นอกราชวังหลวงในเมืองลั่วหยางเจดีย์ขนาดใหญ่กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และในวันที่สร้างเสร็จก็จะเป็นวันที่จักรพรรดินีองค์แรกของจีน บูเช็กเทียน (หลิวเจียหลิง) จะขึ้นครองบัลลังก์อย่างเป็นทางการและกลายเป็นผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดของ ประเทศโดยสถูปในเจดีย์นั้นเป็นพระพุทธเจ้าที่มีหน้าตาคล้ายกับองค์จักรพรรดิ

รายการที่เกี่ยวข้อง